NL / EN - Nieuwsbrief September

CONTOUR: NOG TOT DE BLADEREN VALLEN

De zomer van 2009 is van een uitzonderlijk niveau. Dat kan u ervan weerhouden hebben om binnenskamers te gaan kijken naar hedendaagse kunst van een zeer hoog niveau.

Geen nood, u heeft tot zondag 18 oktober om de eventuele schade in te halen. Er zijn bovendien nog een aantal speciale data die een bezoek extra aantrekkelijk maken.


Op zondag 18 oktober sluit de finissage van Contour naadloos aan bij de vernissage van de expo van Johan Grimonprez en Pieter Geenen, een project van bkSM (beeldende kunst Strombeek/Mechelen) in De Garage in Mechelen. In galerie Transit vindt die dag de opening van The Transient Body van Luc Dondeyne plaats. Contour en The People’s Cinema tonen als afsluiter de film Just One Kiss van Sami Van Ingen in het auditorium van het Mechelse cultuurcentrum. Een gedetailleerd programma van deze volle dag volgt in een komende nieuwsbrief.

CONTOUR, HIP EN HISTORISCH

Televisie is een logische bondgenoot van een biënnale voor bewegend beeld. De aandacht durft soms uit een eerder onverwachte hoek te komen.

Op zaterdag 5 september brengt Vlaanderen Vakantieland (één, 18.10) de reportage ‘Mechelen, hip en historisch’. Contour komt daarin uitvoerig aan bod.

Logisch misschien: het toont hedendaagse kunst (hip) in gebouwen met een verleden (historisch). Er zijn gesprekken met curator Katerina Gregos en kunstenaar Vincent Meessen en je krijgt een mooi beeld van de werken en de locaties.

De reportage wordt heruitgezonden op zondag 6 september om 14.00.
Kijken! En daarna komen kijken.

HOOR HET EENS VAN EEN ANDER

Contour wordt gewikt en gewogen door de pers. En krijgt goede cijfers.

De expo wordt onder meer aanbevolen door Focus Knack en HUMO en krijgt uitgebreid aandacht van de landelijke kranten en de buitenlandse kunstpers.

De volgende weken komt Contour nog in beeld op ‘Vlaanderen Vakantieland’ (één – zie hierboven) en ‘50° Nord’ (Arte-RTBF).

Een kleine bloemlezing uit de reacties.

Veruit het meest verbluffende werk is ‘The Ship Of Fools’ van Julian Rosefeldt. Het is een monumentale installatie met vier schermen waarop gelijktijdig vier films worden geprojecteerd. Het geheel is van een sublieme schoonheid.
DE STANDAARD

Het 8,5 minuten durende filmpje ‘Taking Turns’ van Michaël Borremans is op zich al de omweg naar Contour waard.
DE TIJD

Het indrukwekkendste werk komt van Eija-Liisa Ahtila, de Finse kunstenares die het Franse koloniale verleden in Algerije in een film vol schuldgevoel giet.
- TRENDS

La suite de découvertes belles ou stimulantes, que cette Biennale permet souvent, nous emmène loin des fadaises de "La fin de l’Histoire", chère à Fukuyama. L’Histoire continue à souffler sur nous, dans notre vie la plus intime.
LA LIBRE BELGIQUE

The individual works in the biennial are of such high quality and the exhibition as a whole so cogent that is seems mean to quibble. The best Contour yet.
- THE BULLETIN

Imagining history. Mechelen’s fourth biennial of the moving image is its best one ever. – FLANDERS TODAY

 

CONTOUR OP VERPLAATSING

Contour speelt ook op verplaatsing. De expo 'Variation: Past Imperfect' in de Beursschouwburg (Brussel) is een verlengstuk van de expo. Curator Katerina Gregos selecteerde werk van 8 nationale en internationale film- en videokunstenaars. Het is van 7 tot 11 september te zien in de Beursschouwburg in het kader van het European Media Event (EME) 2009

De deelnemende kunstenaars zijn Lene Berg, Marina Gioti, Jasper Rigole, Yorgos Sapountzis, Zin Taylor, Rebecca Ann Tess, Angel Vergara en T.J. Wilcox. 'Variation' verloopt in samenwerking met The People’s Cinema. 

7 - 11 september 2009, 10:00 – 20:00. Gratis toegang
Beursschouwburg, Auguste Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel

Meer info op www.europeanmediaevent.com

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat wij vermoeden dat u geïnteresseerd bent in Contour.
Klik hier als u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

 

NL / EN - Newsletter September

CONTOUR: UNTIL THE FALLING OF THE LEAVES

The summer of 2009 has been exceptional so far, weather-wise. This may have prevented you from venturing indoors to view fine contemporary art!

Not to worry, you have until Sunday 18 October to set things straight. Moreover, there are a number of special dates on which visits are extra attractive.


On Sunday 18 October there is a seamless transition from Contour's 'finissage' to the vernissage of the exhibitions by Johan Grimonprez and Pieter Geenen, a project of bkSM (beeldende kunst Strombeek/Mechelen) in De Garage in Mechelen. That day the opening of The Transient Body by Luc Dondeyne will take place in Galerij Transit. Contour’s closing event will be the European premiere of Sami Van Ingen's film Just One Kiss presented by Contour and The People's Cinema in the auditorium of the Cultural Centre - Mechelen. You will find all details of this busy day in one of the forthcoming newsletters.

CONTOUR: HIP AND HISTORICAL

Television is an obvious partner for a biennial of the moving image. But sometimes media attention comes from some rather unexpected source.

On Saturday 5 September Vlaanderen Vakantieland (on Eén, 18.10) features 'Mechelen, hip and historical’. In this programme special attention will be given to Contour.

That may be self-evident: Contours presents contemporary art (hip) in buildings with a past (historical). The programme includes interviews with curator Katerina Gregos and artist Vincent Meessen, and presents an overview of the works of art as well as the locations.

A repeat will be broadcast on Sunday 6 September at 14.00.
Don't miss it! And come and visit us afterwards...

FROM THE HORSE'S MOUTH

The critics have been to Contour too. And they are positive in their comments.

The exhibition was recommended by Focus Knack and HUMO, to name just two. Many national newspapers and the foreign art press have also covered Contour extensively.

The following weeks Contour will appear in ‘Vlaanderen Vakantieland’ (Eén – see above ) and ‘50° Nord’ (Arte-RTBF).

A selection of the reactions.

By far the most astounding work is ‘The Ship Of Fools’ by Julian Rosefeldt. It is a monumental installation with four screens showing four films simultaneously. In its entirety, it is of a superb beauty.
DE STANDAARD

If only for the 8.5 minute film 'Taking Turns' by Michaël Borremans Contour would be worth a visit.
DE TIJD

The most impressive work is created by Eija-Lisa Ahtila, the Finnish artist who depicts the French colonial past in Algeria in a guilt-laden film.
- TRENDS

The series of beautiful or stimulating discoveries frequently offered by this Biennial, takes us far beyond the ridiculous ‘end of history’, so dear to Fukuyama. History is inspiring us, as always, in the innermost intimacy of our lives.
LA LIBRE BELGIQUE

The individual works in the biennial are of such high quality and the exhibition as a whole so cogent that it seems mean to quibble. The best Contour yet.
- THE BULLETIN

Imagining history. Mechelen’s fourth biennial of the moving image is its best one ever. – FLANDERS TODAY

 

CONTOUR ON TOUR

Contour will also tour the country. The exhibition 'Variation: Past Imperfect' in the Beursschouwburg (Brussels) is an extension of Contour. Curator Katerina Gregos has selected works by 8 national and international film and video artists. The exhibition will be held from 7 to 11 September in the Beursschouwburg within the framework of European Media Event (EME) 2009.

The participating artists are Lene Berg, Marina Gioti, Jasper Rigole, Yorgos Sapountzis, Zin Taylor, Rebecca Ann Tess, Angel Vergara en T.J. Wilcox. 'Variation' is organised in collaboration with The People’s Cinema

7 - 11 September 2009, 10:00 – 20:00. Free entrance
Beursschouwburg, 20-28 Auguste Orts St., Brussels 1000

More info at www.europeanmediaevent.com

 

You receive this newsletter because we think you might be interested in Contour. If you do not wish to receive our newsletter, please click here.

 

 


LHOAS & LHOAS / V-G-S / GERRIE SOETAERT / SFUMATO / MINDEDDESIGN / STIJN SWINNEN / BEMA GRAPHICS / MIXX / CC MECHELEN / UIT IN MECHELEN / FLACC / A PRIOR / AUGUSTE ORTS / GALERIE TRANSIT / SCHEPPERS INSTITUUT / TECHNISCHE SCHOLEN MECHELEN / BRASSERIE DE MET / HOTEL Vé / KTA WOLLEMARKT / FIGURENTHEATER DE MAAN / TRENDSON / CJP / OPA MALYN / MECHELEN KINDERSTAD

CAC, VILNIUS / EMAF, OSNABRÜCK / INVIDEO, MILAAN / OK – CENTRUM, LINZ / VIDEOFORMES, CLERMONT-FERRAND / WRO ART CENTER, WROCLAW
Andreas Bunte – La Fée Electricité, 2007 (detail) 16mm, b/w, silent, 12min. Courtesy the artist and Galerie Ben Kaufmann, Berlin

www.contour2009.be